Rywalizacja, strategia, atak środkowych

Strategia – tworzenie i taktyki gry

Według Słownika Języka Polskiego strategia ma dwa znaczenia. Pierwsze mówi o tym, że jest to „sztuka dowodzenia armią”. Drugie natomiast stanowi „teorię i sztukę osiągania generalnych celów długofalowych, szczególnie w dziedzinie wojskowości (teoria i sztuka prowadzenia wojen), biznesu, polityki, także w innych dziedzinach) [(teoria i sztuka prowadzenia wojen), biznesu, polityki, także w innych dziedzinach].

Strategię można scharakteryzować przy użyciu sześciu cech:

 • odległy horyzont czasu, który nie jest krótko związany z wykonaniem czynności i ich efektem,
 • skupienie czynności na konkretnym zadaniu, czego skutkiem jest ograniczanie zasobów innych rodzajów działalności,
 • układ decyzji, który jest opisem decyzji zaplanowanym w konkretnym czasie i kolejności. Decyzje te wzajemnie się wspierają i tworzą konkretny układ,
 • wszechobecność – ponieważ obejmuje ona bardzo szerokie pasmo działań,
 • strategia jest również możliwa do oceny według mierzalnych wskaźników,
 • bierze pod uwagę zasoby konkurencji.

Strategię przedsiębiorstwa można przedstawić opisując pięć elementów:

 • misja – ogólny zarys zamierzeń i celów organizacji,
 • domena działania – określenie rynków, na których działa organizacja oraz sposobu rozpowszechniania źródeł przychodu,
 • przewaga strategiczna – jak firma ma szansę zostać liderem w swojej dziedzinie,
 • cele strategiczne – określenie skonkretyzowanych celów do zrealizowania,
 • program działania – stworzenie planu wdrażania strategii w prostych czynnościach.

Stworzenie strategii daje także procedury zachowania się w obliczu problemów. Dzięki procedurom i kolejności pojedynczych czynności. Ciąg takich decyzji ułatwia uporanie z problemami, ponieważ zgodnie ze strategią podejmuje się odpowiednie działania.

 

Przygotowanie strategii przez sztab szkoleniowy

Strategia każdej drużyny to proces względnie długotrwały jak na warunki sportowe. Z mojego doświadczenia wynika, że budowanie strategii zaczyna się w momencie budowania drużyny. Czyli w zależności od budżetu – od 3 do 10 miesięcy przed pierwszym oficjalnym meczem. Strategię każdej drużyny tworzą osoby zasiadające we władzach Klubu. Poprzez wybranie odpowiedniego trenera wraz z nim wybierany jest konkretny sztab szkoleniowy, który ma pomóc w osiąganiu celów.

Pierwszym etapem tworzenia drużyny jest stworzenie ogólnego zarysu zamierzeń. Może to być na przykład miejsce w tabeli, które ma zająć drużyny po zakończeniu sezonu. Jest to etap tworzenia misji. Dalszym etapem jest stworzenie domeny działania, na co decydujący wpływ ma trener. Charakter drużyny jest pojęciem bardzo rozległym i wynika w ogromnym stopniu z upodobań trenera, jego filozofii postrzegania siatkówki, charakterów i preferencji. Na tym etapie określa się między innymi wymagania dotyczące charakterów zawodników, ich umiejętności siatkarskie, stosunek silnych do słabych charakterów. Wybranie odpowiednich zawodników do drużyny jest kluczowe dla zbudowania przewagi strategicznej. Na tym etapie powinno być wiadomo, jakie elementy siatkarskie będą przewagą drużyny. Drużyna może mieć przewagę w postaci siły ataku lub ataku, tak na jednej, jak i na wielu pozycjach. Może być również silna swoją stroną defensywną, czyli charakteryzując się dobrym przyjęciem, obroną bądź blokiem. Im więcej przewag, tym wyższe są szanse osiągnięcia celów zawartych w misji.

Cele strategiczne

Po zbudowaniu drużyny przychodzi czas na określenie celów strategicznych. Jest to etap, podczas którego bardzo realistycznie podchodzi się do możliwości zbudowanej dotychczas drużyny. Cele strategiczne można określić na wiele sposobów jednak najpowszechniejszym jest wyselekcjonowanie konkurencyjnych drużyn, które należy pokonać w bezpośredniej konfrontacji. Pozostałe drużyny traktuje się z większym dystansem, licząc się z porażką, która jest wkalkulowana w strategię gry. Wygranie z takimi drużynami zwiększa możliwość osiągnięcia sukcesu lub niweluje porażki z drużynami, które miały być zwycięstwami. Najciekawszy etap tworzenia strategii to określenie programu działania, do którego zalicza się wiele pojedynczych aspektów. Decydującą rolę w decydowaniu o programie działania ma pierwszy trener jako osoba najbardziej odpowiedzialna za osiąganie celów. Na bazie wiedzy o doświadczeniach pojedynczych członków sztabu szkoleniowego określa się przydział zadań, którymi zajmuje się konkretna osoba w procesie tworzenia taktyki na mecz.

Nie jest to proces uniwersalny, ponieważ doświadczenia są różne. Przykładowo, gdy w sztabie szkoleniowym znajduje się osoba, która wcześniej grała na pozycji przyjmującego, to z racji głównej domeny przyjmujących, ma on zadanie analizowania zagrywki przeciwnika. Decyduje też co w danej sytuacji powinna robić drużyna. Podobnie, jeśli w sztabie szkoleniowym znajduje się osoba, która grała na pozycji rozgrywającego, zazwyczaj ma ona rolę analizowania rozgrywającego drużyny przeciwnej. Analizuje również umiejętności poruszania się zawodników blokujących przeciwnej drużyny. Na tym etapie tworzony jest regulamin drużyny, czyli zbiór zasad w niej panujących. Bardzo istotną kwestią jest także opracowanie żądanych analiz, schematów pracy.

Tworzony jest także kalendarz na cały sezon funkcjonowania drużyny. Ten stale fluktuuje, ale w nim omówiony jest konkretny czas na dni przed i po meczu. Mimo, że mecze rozgrywane są w różne dni tygodnia, zazwyczaj wiadome jest dla każdego członka sztabu, którego dnia jakie zadania muszą zostać ukończone.

 

Strategia z perspektywy statystyka

Dla mnie najciekawszy w budowaniu strategii jest etap tworzenia systemów gry, które drużyna ma stosować przez cały sezon. Biorąc pod uwagę najczęstsze zachowania drużyn na przestrzeni ostatnich lat oraz umiejętności własnych zawodników, w każdym siatkarskim elemencie budowany jest kanon najlepszego możliwego zagrania. Zbiór założeń w siatkówce nazywany jest “systemem gry”. Dzięki temu, że wszyscy zawodnicy w danej drużynie wiedzą jaki jest system gry, mają świadomość jak zareagują inni gracze z ich drużyny. Mogą też wywnioskować najlepsze możliwe zagranie ze swojej strony. Sprzyja to częstszemu zdobywaniu punktów.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *