statystyk

Statystyk idealny – jakie cechy musi posiadać?

Jeśli chcesz zostać dobrym statystykiem siatkarskim powinieneś posiadać kilka podstawowych cech charakteru, które pomogą Ci wytrwać w dążeniu do tego celu. Cechy te w znaczny sposób przyspieszą proces dochodzenia do poziomu oczekiwanego przez trenerów.

Cechy charakteru dobrego statystyka siatkarskiego

Jako statystyk pracuję już wiele lat. Uważam, że każdy kto aspiruje do tego zawodu powinien wykazać się wytrwałością, samodyscypliną, umiejętnością zarządzania sobą w czasie, pokorą, samodzielnością, umiejętnością analitycznego myślenia, elastycznością i, uwaga, lojalnością. A teraz pokażę Ci dlaczego te cechy są tak ważne.

Wytrwałość

Przez lata mojej kariery zawodowej w roli statystyka siatkarskiego przekonałem się, że najważniejszą cechą charakteru jest wytrwałość. Osoba chcąca zostać statystykiem “musi konsekwentnie dążyć do zamierzonego celu”. Większość osób zainteresowanych zawodem statystyka siatkarskiego wyobraża sobie, że do tego zawodu wystarczy znajomość siatkówki oraz w niewielkim stopniu umiejętność obsługi komputera. Jest to według nich wystarczający przepis na sukces. Z mojego doświadczenia wynika, że w pierwszym półroczu, lub nawet w pierwszym roku pracy statystyka, jest on w bardzo niewielkim stopniu przydatny swojej drużynie. To na tym etapie najwięcej osób się zniechęca do stawiania kolejnych kroków. Dzieje się tak, ponieważ na początkowym etapie pracy widać szybki postęp każdego statystyka. Później przychodzi jednak okres, gdzie należy poświęcić coraz więcej czasu, aby wejść na wyższy poziom. To powoduje, że zaczynają dostrzegać jak wiele godzin pracy muszą włożyć, aby otrzymać niewielkie ilości danych statystycznych, które zazwyczaj i tak nie zadowalają trenerów.

Samodyscyplina

Drugą najważniejszą cechą wszystkich najlepszych statystyków jest samodyscyplina. Statystyk w drużynie zazwyczaj jest na jej skraju, ponieważ główna część jego pracy odbywa się przed komputerem, a nie w komunikacji z siatkarzami czy innymi ludźmi. Dla ekstrawertycznej części statystyków jest to trudne, aby wiedzieć, kiedy powiedzieć “stop” dyskusjom z ludźmi i usiąść do pracy przed komputerem. Trenerzy oczekują od statystyków efektów w postaci gotowych analiz i wideo z kodami, nie wnikając w szczegóły, ile czasu lub kroków zajęło przygotowanie tych materiałów. Samodyscyplina, o której wspominam jest zatem istotna, aby zmotywować się do wykonania tej niewidocznej części pracy, z której potem tworzy się finalne “produkty”.

Zarządzanie czasem

Niezwykle istotną cechą każdego statystyka jest umiejętność zarządzania czasem swojej pracy. Statystyk musiwiedzieć w jaki sposób zaplanować sobie dzień pracy, jakie są kluczowe zadania na dany dzień, a jakie można odłożyć na ostatnie godziny pracy lub na dzień kolejny. Analitycy (określenie wymienne w stosunku do statystyków zajmujących się tym w profesjonalny sposób) muszą wyprzedzać oczekiwania swoich trenerów. Są więc zobligowani sami przygotowywać niezbędne materiały z takim wyprzedzeniem, tak aby trener nie musiał na nie czekać. W praktyce oznacza to, że statystycy muszą zminimalizować marnowanie własnego czasu pracy na zadania nieistotne.

Pokora

Najlepsi analitycy w swoim fachu zachowują w sobie dużo pokory w stosunku do własnej wiedzy, środowiska i przede wszystkim innych statystyków. Wprawdzie po roku praktykowania można już zacząć nazywać się statystykiem, to wciąż trzeba starać się sprostać oczekiwaniom środowiska. Tylko dzięki temu uda Ci się nieustannie robić postępy. Jest to możliwe także dzięki dyskusji z innymi osobami na tych samych stanowiskach. Istnieją przykłady statystyków, którzy zaczynali swoją pracę od zera w jednych z najlepszych polskich zespołów. Jednak brak pokory (m.in. przekonanie, że są lepsi od innych) hamowało ich w rozwoju. Równie szybko, jak zaprezentowali się w siatkówce, tak szybko z nią kończyli. Nie otrzymywali kolejnych propozycji i spotykali się z negatywnym nastawieniem środowiska siatkarskiego.

Samodzielność

Samodzielność statystyka jest niezwykle istotna. Pozwala trenerowi powierzyć mu obowiązki, co do których będzie miał pewność, że zostaną dobrze wykonane. Samodzielny statystyk nie będzie angażował do tego celu zbędnych osób. Moim zdaniem, które wynika z własnego doświadczenia, statystyk musi potrafić o siebie zadbać bez pomocy chociażby kierownika drużyny lub dopytywania pierwszego trenera o szczegóły, tego co ma do wykonania. Jest to o tyle istotne, że wymienione osoby mają swoje własne zadania. Każde kolejne pytanie to zabieranie ich cennego czasu, który mogą spożytkować dla dobra drużyny.

Analityczne myślenie

Kolejną cechą dobrego statystyka jest analityczne myślenie. Według Business Analysis Body of Knowledge takie myślenie składa się z szeregu umiejętności:

  • kreatywnego myślenia,
  • podejmowania decyzji,
  • uczenia się,
  • myślenia systemowego,
  • rozwiązywania problemów,
  • myślenia wizualnego,
  • myślenia koncepcyjnego.

Myślenie analityczne jest niezwykle istotne w indywidualnej pracy statystyka, bo dzięki wymienionym umiejętnościom jest on w stanie rozwiązywać napotkane problemy. Dla wszystkich trenerów liczą się efekty pracy podopiecznych. Dlatego istotną umiejętnością statystyka jest kreatywność i dostosowanie swojej pracy do wymogów. Myślenie koncepcyjne umożliwia odkrywanie zależności wynikających z tworzonych przez nich analiz. Jest to cecha pomagająca w wychwytywaniu najistotniejszych informacji. W skład myślenia analitycznego wchodzi, także myślenie wizualne oraz myślenie koncepcyjne. Pierwsze z nich to umiejętność tworzenia schematów, obrazów oraz modeli, które potrafią przedstawić skomplikowane zależności w możliwie najłatwiejszej do zrozumienia formie. Drugi element to umiejętność odkrywania kluczowych powiązań w nowych dziedzinach pracy. Jest to także tworzenie pojęć na podstawie niepewnych informacji.

Lojalność

Środowisko siatkarskie jest bardzo zamknięte. Trudno się dostać do grona członków sztabu szkoleniowego jakiejkolwiek drużyny w Pluslidze, innej profesjonalnej lidze lub reprezentacji narodowej. Chcesz utrzymać ciągłość pracy w tej samej lub innej drużynie?  Musisz być lojalny w stosunku do swojego trenera, klubu jak i pozostałych współpracowników.

Lojalny statystyk to taki, który nigdy publicznie nie mówi negatywnie o zachowaniach wyżej wspomnianych osób. Zaistniałe w drużynie problemy i niecodzienne sytuacje, nie powinny wychodzić poza jej grono. Jeśli ktoś z drużyny okaże się niedyskretny, bardzo trudno będzie mu odzyskać zaufanie członków klubu. Co więcej, takiej osobie bardzo trudno będzie znaleźć kolejny klub lub trenera, który będzie zainteresowany współpracą z nią.

Elastyczność

Ludzie pozostający poza środowiskiem siatkarskim żyją w przekonaniu, że praca każdego członka sztabu szkoleniowego to spis rutynowych czynności i codziennych zadań. W dużej mierze tak jest. Jednak każdego dnia drużyna napotyka na mniejsze lub większe problemy, które wymagają od wszystkich dużej elastyczności w swojej pracy.

Istnieje cały szereg czynności, których statystycy nie mają wpisanych w swoich kontraktach, lecz muszą je wykonywać. W mojej karierze zdarzało mi się dowozić i odbierać członków sztabów z lotniska, uczestniczyć w spotkaniach ze sponsorami w celu przedstawienia im realiów drużyny i objaśniania sytuacji. Kilkukrotnie zostałem poproszony, aby “poza stolikiem negocjacyjnym” przeprowadzić rozmowy z zawodnikami lub osobami mającymi na nich wpływ w celu przekonania, że to ten klub powinien być ich kolejnym wyborem w karierze.

Elastyczność przydaje się także w okresach zmian na stanowisku I trenera. Na przykład w sezonie Plusligi 2017/2018 taka zmiana miała miejsce w 30% klubów. W takiej sytuacji zazwyczaj nie zmienia się statystyka. Musi się on jednak dopasować do oczekiwań nowego, pierwszego trenera. Bardzo często oznacza to drastyczną zmianę w jego codziennych czynnościach i te zmiany muszą zostać wykonane niezwłocznie. Elastyczność we wszystkich tych przypadkach pozwala utrzymać motywację do pracy na odpowiednim poziomie.

 

Jak widzisz, żeby zostać dobrym statystykiem siatkarskim trzeba spełnić kilka istotnych warunków. Jeśli zastanawiasz się czy sprawdziłbyś się w tym zawodzie zapraszam na konsultacje. Chętnie odpowiem na Twoje pytania.


Komentarze

2 odpowiedzi na „Statystyk idealny – jakie cechy musi posiadać?”

  1. […] na to pytanie, bo każdy statystyk do swojego poziomu dochodził w różny sposób. We wpisie Statystyk idealny – jakie cechy musi posiadać? opisałem zbiór cech, które pozwalają stać się profesjonalnym statystykiem siatkarskim. Poza […]

  2. […] W tym artykule pisałem o tym jakie cechy powinien posiadać dobry statystyk. Szczególnie w pracy zdalnej niezbędne minimum wymagane od statystyka to w mojej ocenie: samodyscyplina oraz odpowiedzialność za swoje działania. Samodyscyplina pomaga nam wstawać zawsze o tej samej porze i nie odpuszczać myśląc, że “zrobi się później/jutro”. Wtedy zadania nie będą się nawarstwiały i można pracować bez presji czasu. Odpowiedzialność za swoją pracę sprawia, że nic nie zostało zrobione w myśleniu “byle szybciej”, a przy zachowaniu maksymalnej precyzji i oddania. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *